De realisatie van de nieuwe Vereniging

 

In augustus 2018 is in het DKARS magazine gepubliceerd:  Uw bestuur heeft geconcludeerd dat de afgelopen jaren buitengewoon voorspoedig zijn verlopen en realiseert zich dat dit alleen maar mogelijk is geweest door de steun van alle radioamateurs die zich met DKARS verbonden hebben. Een groep van enthousiaste mensen die blijft groeien. Ook een groep mensen die meestal positief kritisch is en regelmatig het bestuur van ideeën voorziet. Het fundament dat de afgelopen jaren gebouwd is mag gezond genoemd worden. Reden om na te denken over de volgende stap.

Vanaf dat moment is een grote groep enthousiaste medeamateurs gestart om de volgende stap te realiseren:  Het oprichten van een Vereniging die de plaats inneemt  van de Stichting.

De Stichting heeft de afgelopen 5 jaar succesvol in een behoefte voorzien en biedt de vereniging een “vliegende start”.

Daarom is de Stichting per 15 Juni 2019 ontbonden en heeft haar activiteiten gestopt. De Vereniging heeft daarmee alle ruimte die nodig is om haar doelstellingen te realiseren. Dit is een fantastische en een belangrijke stap voor de toekomst waar we met elkaar trots op 
mogen zijn.

Dank aan alle medewerkers, sponsoren en alle anderen die hebben bijgedragen aan DKARS!

Natuurlijk moet er nog veel geregeld worden.
Maar daar gaan we voor zorgen!

De naam van de nieuwe vereniging wordt: 

Dutch Amateur Radio Union (DARU)

De statuten zijn bijna klaar.
De doelstellingen zijn dezelfde als van de voormalige stichting DKARS.
Er is een eerste oprichtingsbestuur bestaande uit vier personen.

PA3FXB voorzitter

PE1CHQ secretaris

PA3KYH penningmeester

Het BOAN (Bureau Ondersteuning Antenneplaatsing Nederland) dat de afgelopen vijf jaar onder de vleugels van DKARS heeft gefunctioneerd, zal ook deel gaan uitmaken van de nieuwe vereniging.

Kortom DARU staat helemaal in de startblokken.

Het is nu aan u om u aan te melden als lid.

Dat kan via e-mail.

De vereniging is via dit tijdelijke e-mail adres bereikbaar:   2019daru@gmail.com 

Donateurs van DKARS zijn NIET automatisch lid van DARU. Dat kan om AVG-technische redenen niet.
Daarom worden ook reeds bestaande donateurs van DKARS opgeroepen om zich aan te melden als lid van de nieuwe vereniging DARU.

Er valt nog veel te organiseren maar één ding weten we al, we zullen een laag lidmaatschapstarief gaan hanteren. Voor 15 euro per jaar bent u al lid!

Op de website www.iwab.nu staat een complete cursus voor zowel N als F.

Geheel gratis. Onze penningmeester PA3KYH heeft dit in de loop der jaren opgezet.

Uiteraard is er binnen de Vereniging plaats voor enthousiaste en positief ingestelde mede amateurs  om met elkaar te bouwen aan onze doelstellingen.
De allerbelangrijkste daarvan is dat wij streven naar één Nederlandse amateur radiovereniging die actief opkomt voor de belangen van de radiozendamateur.