Regels voor het Dutch Kingdom Contest (DKC)


Datum

Eerste weekend van juni van zaterdag 15:00 UTC tot zondag 15:00 UTC (2 en 3 juni 2018).


Banden

40,20,15,10 en 6 meter. Navolging van IARU-bandplannen wordt sterk aangemoedigd. Deelname geschiedt conform geldende vergunningsvoorwaarden.

 

Modes

SSB en/of CW.

 

Categorieën

 

A. Europees Nederland

1. Single operator/Single Transmitter/ tot 100 watt output verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: A1CW, A1SSB, A1MIXED

2. Single operator/Single Transmitter/ high power/mixed mode in de 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: A2CW, A2SSB, A2MIXED

3. Multi operator/Single Transmitter/ tot 100 watt output verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: A3CW, A3SSB, A3MIXED

4. Multi operator/Multi Transmitter/ high power verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: A4CW, A4SSB, A4MIXED

5. Novice/40m,20m en 10m/25 watt output, verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: A5CW, A5SSB, A5MIXED

 

B. Caribisch deel van het Koninkrijk (P4,PJ2, PJ4, PJ5, PJ6 and PJ7)

1. Single operator/Single Transmitter/ tot 100 watt output verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: B1CW, B1SSB, B1MIXED

2. Single operator/Single Transmitter/ high power verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed Secties: B2CW, B2SSB, B2MIXED

3. Multi operator/Single Transmitter/ tot 100 watt verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: B3CW, B3SSB, B3MIXED

4. Multi operator/Multi Transmitter/ high power verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: B4CW, B4SSB, B4MIXED

 

C. De rest van de Wereld

1. Single operator/Single Transmitter/ tot 200 watt output verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: C1CW, C1SSB, C1MIXED

2. Single operator/Single Transmitter/ high power/verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: C2CW, C2SSB, C2MIXED

3. Multi operator/Single Transmitter/ tot 200 watt output/verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed. Secties: C2CW, C2SSB, C2MIXED

4. Multi operator/Multi Transmitter/ high power /verdeeld over 3 subcategorieën CW, SSB en Mixed Secties: C4CW, C4SSB, C4MIXED

 

 

D. SWL

1. Single operator Mixed mode, Sectie D1MIXED

SWL-ers loggen het gehoorde station compleet met het tegenstation, ook al is dat door de SWL-er zelf niet gehoord. In de logregel moet altijd het volledige door het gehoorde station aan het tegenstation gegeven rapport vermeld zijn, dus inclusief het gegeven volgnummer. Als ook het tegenstation door de SWL gehoord is moet die informatie op een nieuwe logregel vermeld worden. Ieder gehoord station telt eenmaal per band/mode en één bepaald contest station mag niet vaker dan 5 maal per band/mode als tegen station worden opgevoerd. Iedere gelogd station(Nederlands, Caribisch of Buitenlands) levert voor de SWL 1 punt op. De score is dan gelijk aan het aantal geldige logregels.

 

Uitwisselen

Rapport+volgnummer beginnend met 001 bijvoorbeeld 59 001 of 599 001. Multi/Multi stations, nummeren per band apart.

 

Score/multipliers

Indien van toepassing, geldt voor de mixed categorieën dat elk station zowel in CW als in Phone gewerkt mag worden.

A. Ieder QSO met een nieuw station per band of mode levert 1 punt op

B. of ieder QSO met een Dutch Kingdom DXCC levert 5 QSO punten op, Nederlandse Expats tellen hier ook voor mee

C. of ieder QSO met een portabel station binnen de Dutch Kingdom levert 10 QSO punten op

D. Per band en/of mode is ieder nieuw DXCC een multiplier van 5 punten

E. en/of per band en of mode is iedere Dutch Kingdom DXCC (PA,P4,PJ2,PJ4,PJ5,PJ6 en PJ7) een multiplier van 10 punten

F. en/of per band en/of mode is iedere Europees Nederlandse country identifier, PA, PB, PC, PD, PE, PF, PG, PH en PI ook een multiplier van 10 punten

 

Score per QSO is(A of B of C) X (D of E of F)

 

Bij de log verwerking worden na het sluiten van de inzendtermijn de “Expat multiplier stations” vastgesteld. De werkelijke score zal dus in werkelijkheid een aantal gevallen hoger zijn dan de geclaimde score.

 

Wat verstaan we onder Expats?

Voor deze contest bedoelen we daarmee stations van Nederlandse komaf die tijdelijk of permanent buiten het koninkrijk verblijven. Daaronder vallen ook Nederlandse /MM-stations(deze tellen niet als nieuw DXCC). Kortom Nederlands sprekende radioamateurs met Nederlandse roots.

 

Dupes

Het werken van dezelfde callsign in dezelfde mode op de dezelfde band is een dupe en levert nul punten op. Dupes hoeven niet uit het log verwijderd te worden.

 

Afgekeurde QSO’s

Een QSO wordt afgekeurd en leidt tot nul punten indien: - Het tegenstation foutief gelogd is - Het rapport en/of volgnummer van het tegenstation foutief gelogd is - Het QSO niet voorkomt in het log van het tegenstation - De QSO-tijden in beide logs meer dan 5 minuten verschillen
In alle overige twijfelgevallen beslist de contestmanager.

 

Eindscore

Voor iedere sectie is de eindscore som van de scores per QSO. Logs inzenden Uitsluitend in Cabrillo formaat. Uploaden op de website : www.dkars.nl

 

Sluitingsdatum en tijd

De eerstvolgende zondag na afloop van de contest om 23:59 uur U.T.C.

 

Log software

Alle standaard contest log software is te gebruiken, het enige dat als contest exchange vastgelegd MOET worden zijn de rapporten met bijbehorende serienummers. De definitieve score wordt door de DKARS Robot vastgesteld en vanwege de “Expat” multipliers komt de verassing achteraf.

 

Prijzen

Alle deelnemers ontvangen een certificaat in PDF-formaat met daarop hun klassering. Deelnemers die per band en/of mixed band/mode alle Koninkrijksmultipliers gewerkt hebben ontvangen bovendien een “Worked Dutch Kingdom” certificaat.

 

Uitslag

De eindresultaten zullen worden gepubliceerd in een speciale contest editie van het DKARS Magazine. Alle deelnemers worden ook uitgenodigd om hun bevindingen te delen via een soapbox commentaar op de website en eventueel ook foto’s te uploaden. Op deze manier kan het contest nummer van DKARS Magazine een interessante uitgave worden.

 

Nog vragen?

Mail ze naar: contest@dkars.nl Tot horens in de contest!

 

Download ze als pdf: Regels.pdf